Selecteer een pagina

Individuele behandeling bij het oplossen van psychische klachten en problemen. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten met een betrokken en  persoonlijke aanpak.

Vergoedingen
Voor 2021 heb ik contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars (o.a. DSW, Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid, Menzis, ASR, Caresq). Dit betekent dat de behandeling, op het eigen risico na, volledig wordt vergoed.

Eigen risico
Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2021 is dat €385,- (mits u niet heeft gekozen voor een hoger eigen risico). Indien u deze kosten dit kalenderjaar reeds bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen.

Annuleren
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is, kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik €60 voor  de gemiste sessie in rekening.

Zelf betalen
Indien u zelf wenst te betalen, reken ik een tarief van €90 per sessie van 45 minuten.

Vergoeding per traject
Verder is het nog goed te weten dat de zorgverzekeraar vergoedt op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen een onvolledig behandeltraject, een kort traject, een middel- of intensief traject. Voor deze trajecten gelden wettelijk vastgestelde maximumtarieven.

Tarieven 2021

  • Onvolledig: (ongeveer 1 – 2 gesprekken), € 228,04
  • Kort: 294 minuten (ongeveer 3 – 4 gesprekken), € 522,13
  • Middel: 495 minuten (ongeveer 5 – 7 gesprekken), € 885,01
  • Intensief: 750 minuten (ongeveer 8 – 10 gesprekken), € 1434,96
  • Het aantal gesprekken is een indicatie. De tijd wordt tevens besteed aan verslaglegging en – indien  nodig en met uw toestemming – aan overleg met uw huisarts of specialist.