Selecteer een pagina

Individuele behandeling bij het oplossen van psychische klachten en problemen. Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten met een betrokken en  persoonlijke aanpak.

Vergoedingen
Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars (o.a. DSW, FBTO, VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Zorg en Zekerheid, Menzis, ASR, Caresq en SZVK). Dit betekent dat de behandeling, op het eigen risico na, volledig wordt vergoed.

Eigen risico
Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2024 is dat €385,- (mits u niet heeft gekozen voor een hoger eigen risico). Indien u deze kosten dit kalenderjaar reeds bij een andere zorgverlener heeft gemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te betalen.

Annuleren
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is, kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik €60 voor  de gemiste sessie in rekening.

Zelf betalen
Indien u zelf wenst te betalen, reken ik een tarief van €120 per sessie van 45 minuten.

Zorgprestatiemodel
Per direct tijdsblok (behandeling, intake, telefonisch contact, email, e-health) wordt een bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De geplande tijd wordt in rekening gebracht, indien afspraken korter of langer zijn dan gepland wordt dat niet verrekend.